Alle medlemmer på Mårråkbøgg må akseptere medlemsavtalen for Origo. I og med at Mårråkbøgg er initiert og driftes av Stjørdalens Blad gjelder også pressens etiske normer i Vær Varsom-plakaten og Redaktørplakaten. Vi minner spesielt om retningslinjene om å opptre saklig og med omtanke .

Kopperaa Vindkraftverk - utredningsprogram fastsatt

For de interesserte så er det på www.nve.no/vindkraft info om utredningsprogram fastsatt av NVE.
På nevnte webside finner en “Bakgrunn for utredningsprogram”, “Melding med forslag om utredningsprogram” og “Utredningsprogram”.
For hele prosjektet er det fra Direktoratet for Naturforvaltning (DN) og Riksantikvaren (RA) vurdert en tematisk konfliktvurdering av tiltaket i klasse C-D som betyr middels til stor konflikt for alle de tre hovedområdene naturmiljø, kulturmiljø og landskap.

Vist 510 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder