Alle medlemmer på Mårråkbøgg må akseptere medlemsavtalen for Origo. I og med at Mårråkbøgg er initiert og driftes av Stjørdalens Blad gjelder også pressens etiske normer i Vær Varsom-plakaten og Redaktørplakaten. Vi minner spesielt om retningslinjene om å opptre saklig og med omtanke .

Forum: Åpent forum

Hyggekveld i Pulden

Tirsdag 25.november kl 18 er dere velkommen til Skavmostuggu i Pulden

Øyvind Heimstad fra Stjørdal museum kommer og holder foredraget “Berre ei trerive”, om gammelt håndverk og erfaringsbasert kunnskap. I tillegg blir det quiz, anledning til å kjøpe kaffe og kake samt åresalg.
Velkommen til et interessant foredrag i hyggelige omgivelser!

barnevernet ikke gratis

http://stjordalspuls.no/-/bulletin/show/844917_barneverns-tjenesten-et-pengesluk

http://stjordalspuls.no/-/bulletin/show/844917_barneverns-tjenesten-et-pengesluk

Teveldalen

Teveldalen 1916

Stubban gård

Sommarens sista blommor vid Tevla kraftverk

Höst på Teveldalen

Ekorrar på Teveldalen sommaren 2014. Det var 7 stycken där varje dag.

Leiligheit eller lite hus i Meråker.

Hei
Ei rose til deg som kan hjelpe oss med å finne ei lita leiligheit eller eit lite hus i Meråker(sentrum)

å leie frå augst.

95208560 Anja Johnsen

Eidum linja 50 år 2011

12 Juni 1961 kl 0805, ble Eidum linja innfasa. Meråker ble dermed tilknyttet den Nordenfjelske kraft samband. Før Eidumlinja ble bygget hadde Meraker smelteverk nesten årevise begivenheter med permisjoner, grunnet mangel av vann til kraftverkene. Spesielt året 1958 var det uvanlig tørke i Mitt Norge likeså kommende år høst tørke. De vanskelige tidene med nok vann satte en fortgang med bygging av Eidum linja som ombygging av Funna kraftverk. mange som var permiterte på smelteverket fikk høsten 1960 arbeid med rydding av den kommende linja samt annet arbeid omkring dette anlegget og ombygging av kraftverket. bygginga av Eidum linja var noe omstritt, da traseen gikk gjennom Hegra,s beste skoger. Linja ble en 130 Kv linje. Med denne linja ble også nye trafoer instalert. Ikke minst 30 tonn trafo fra Frankrike, som ankom Meråker stasjon, via Sverige. Oslo firma fikk oppgaven med å frakte kolossen ned til Funna kraftstasjon.Ny fordelings anlegg til 600000 kroner og selve linja ble prislappen på 3,803.000 kroner. Ny tunnel ble slått fra Osvolden, en forgrenings rør til Storbekken der en mindre dam ble bygget. Før ombygging hadde kraftverket 8.0MW kapasitet. Etter ombygging ble det 8,5 MW.Før denne utbygging års prod 46 GWh. Etter utbygginga øket til 54 GWh. Ny utbygging drift 2009 øket til 68 GWh. men Eidum linja gjorde att det senere aldri mere ble permiteringer på smelteverket grunn av mangel på vann kraft. med denne utvidelsen var Meraker smelteverk, kommet på maksimal strøm produksjon på omlag 200 GWh, som var ca 1/3 av smelteverkets totale behov når alle smelte ovner var idrift etter ovn 22 ble bygget.Noen år senere ble ny, videre direkte linje fra Funna Eidum linja til Kopperå bygget via Stasjons grenna like ved Torvald Slungårds sagbruk og over Høgåsen til fordelings anlegget i Kopperå. På samme tid som Eidum linja fra Eidum fordelings anlegg var det planer om og flytte fabrikken ned til Murvik. Likeså bygge tunnel fra Fjergen ned til Nustadfoss, dette skjedde ikke trolig på grunn av mangel på penger etter magre drifts år. Dette kraftverket kom senere ikke før 1994, da igjen noe anderledes enn Meraker smelteverks opprinnelige planer.Funna kraftverk skulle bli svært også, da Meråker smelteverk, hadde planer om og ta vannet fra Feren i tunnel under Fundsjøen og sjakter fra under Funnsjøen til opp til Funnsjøen og ned til tunnelen fra Feren, så videre ned til Funna kraftverk. Inntaket Feren skulle være ved Spakvika. P.s Ved nedenfor Langen sjø skulle det bygges en dam også, som magasin, og slippes til Feren, ved behov. Trist disse planer ikke ble gjennomført. Det finnes også tegninger av disse planene,

ETTERLYSING:

ETTERLYSNING
Søndag 23.01.11 på formiddagen forsvant det 2 unge settertisper fra østfjergen i meråker. Ta kontakt på 97129652 eller 40761198 om dere ser dem. Spre videre

Lørdag starter elgjakta.

Elgen bor i skogen.
Den er dekket med hår som har samme farge som elgen.
Gamle elger har seigt kjøtt. Det er det som gjør at de kan springe hele dagen uten å hvile seg.
På hode har noen av dem horn som heter gevir. Det heter det fordi de som har slike horn på veggen, bruker det til å henge gevær på.
Hornet er ikke bare til pynt. Den bruker det til å tute med for å skremme bort fluene for den har
ingen hale å vifte med. Den tuter også med hornet når den møter andre elger slik at de ikke skal kollidere.
Elgen har god smak. Den spiser kvist og synes det er deilig mat. Den synes det er så godt at den spiser kvistene to ganger.
Når elgene rusler rundt i skogen, kommer noen av dem til et sted som heter post.
Der sitter det en som heter jeger. Jegeren har gevær, og skyter på elgen med alle skuddene i geværet, vanligvis seks skudd.
Elgen blir da redd og springer og gjemmer seg. Den gjemmer seg så godt at jegerne ikke finner den før etter fem dager. Da har elgen fått stor mage og lukter rart. De andre jegerne liker ikke elg med stor mage som lukter rart for de er ganske sure.
Etter at de har funnet elgen, kler de av den og selger kjøttet til gamlehjemmet i bygda.
Etterpå går de tilbake til hytta der de bor og drikker noe som heter karsk. Da blir de glade igjen.

Annonse