Alle medlemmer på Mårråkbøgg må akseptere medlemsavtalen for Origo. I og med at Mårråkbøgg er initiert og driftes av Stjørdalens Blad gjelder også pressens etiske normer i Vær Varsom-plakaten og Redaktørplakaten. Vi minner spesielt om retningslinjene om å opptre saklig og med omtanke .

Viser arkivet for stikkord æ

Tanka

To tå det dommaste tenga som menneskeheten hi fyinny på, må vårrå slepset og grasplæna. Keffor ein positiv misjon hi no slepset? Ingenteng vil nå æ sei. Det einaste slepset gjær, e å kle in varmin son at finskjorta fe store flækka tå sveitt og du føle dæ sjøl son hælv-veis kokt.
Og sjå no på grasplæna! Først kjøre’n på jord, råkkå, planere og rulle, hi på grasfrø og jøssle godt son at graset ska kåmmå opp fortas mule.— Og kerr det e fornå som sjer? – Jau, da finn ein fram glasskløpparn og kappe hauet tå alt som kjæm opp!
Hi du haurt nå så domt!??