Alle medlemmer på Mårråkbøgg må akseptere medlemsavtalen for Origo. I og med at Mårråkbøgg er initiert og driftes av Stjørdalens Blad gjelder også pressens etiske normer i Vær Varsom-plakaten og Redaktørplakaten. Vi minner spesielt om retningslinjene om å opptre saklig og med omtanke .

Viser arkivet for stikkord brug

Dyre jaktterreng for oss ainner, men fastboende..neida.

Har i mang år leid rypterreng av bruket, 80 tusen å oppover for førsteuka, de e de vi må ut me, einno vi har høtt i bøgda. Men ka skjer når vi e på jakt? Jo, der labbe de inn ti-talls bøgdajægra som jakte me “bøgdakorte” sett. Ut’n hoin ja, men dæm sett å skjer korr føglan flyg å spreng dit før vi rækk å si “dyrt”. I år va de siste åre æ jakte i meråker, pungtum. Ivertfall viss it’j de domme vetake som sei at bøgdafolk kainn fortsett sånn. Meråker brug skaffe så my pæng å form av skattinntekta te kommunen at dem burde grei å sætt ein stopp for bøgdakort å toill..