Alle medlemmer på Mårråkbøgg må akseptere medlemsavtalen for Origo. I og med at Mårråkbøgg er initiert og driftes av Stjørdalens Blad gjelder også pressens etiske normer i Vær Varsom-plakaten og Redaktørplakaten. Vi minner spesielt om retningslinjene om å opptre saklig og med omtanke .

Viser arkivet for stikkord musikk

Betraktninga på mårrånskvesten

No sett æ her i stresslessen med nykoka kaffe og avisan. Utafor husa rægne det.
I Lokalradio’n spælles ein tå såmmårns hitlåta.
Æ vil nå sei at musikken hi forandra sæ mytty sia Taube sin daga. Samtidig som hain hadd fine melodia hadd’n ein tekst med meining og som hadd ei historie.
Det e itj rættele son i dag. No gjentas teksten og musikken fleir gong. E det fordi at fælket hi vyrti dårlear te å forstå eiller e det låtskrivarn som e i beit for tona og ord? Det kainn vårrå det at låten blir for kort uten all gjentakelsan? Æ berre spær!